Πλατανι

platani2

ΠΛΑΤΑΝΙ:

  • Από 5 έκ μέχρι 8 εκ.
  • μήκος από 2,5μ μέχρι 4 μ
  • Κομμένες πλάκες μπούλ