Πουρναρι

pournari

ΠΟΥΡΝΑΡΙ:

  • Πλάκες 5 εκ.
  • Μήκος 2μ μέχρι 3,5
  • Κομμές πλακες μπούλ