Κερασια

kerasia2

ΚΕΡΑΣΙΑ:

  • Από 2,5 εκ. μέχρι 5 έκ .
  • Μήκος 2μ μέχρι 3,5
  • Κομμένες πλάκες μπούλ