οξια

young_beech

ΟΞΙΑ:

  • Aπό ταβλάκι στα 2,50 εκατοστά μέχρι πλάκα 8 εκατοστών.
  • Καδρόνια, ξεκινώντας από 5*5 φτάνοντας και 14*14, όλα στους ογδόντα πόντους και ένα μέτρο.
  • Οι ποιότητες στην οξιά είναι πέντε, Γ, Β/Γ, Β, Α/Β και Α. Μήκος από 1μ. μέχρι 3,5 μ.
  • Και σε εισαγωγής